ระดับการแข่งขัน

  1. ช่วงชั้น ประถมศึกษาตอนต้น (ป.2-ป.3)
  2. ช่วงชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4- ป.6)

สนใจสมัครสอบ ได้ที่ สมัครสอบ

ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ รายชื่อสมัคร

สมัครสอบ สำนักงานโครงการทดสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *