TMC การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11

TMC การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ ครั้งที่ 11

การสอบแข่งขันคณิตศาสตร์ประเทศไทย ครั้งที่ 11 จัดสอบการแข่งขันในระดับบ ป.2 ถึง ม.5 เพื่อประเมินศักยภาพทางด้านการเรียนคณิตศาสตร์ และคัดเลือกเป็นตัวแทนประเทศไทยสำหรับการแข่งขันในระดับนานาชาติ สอบ วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566 ช่วงเช้า เวลา 10.00-12.00 น. และ ช่วงบ่าย เวลา 14.00-16.00 น. ค่าสมัครสอบ 600 บาท เปิดรับสมัคร วันนี้ – 25 ธันวาคม 2565 สนใจสมัคร click

สมัครสอบ สำนักงานโครงการทดสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

สมัครสอบ สำนักงานโครงการทดสอบวัดทักษะวิชาการระดับชาติ (สวช.)

ระดับการแข่งขัน ช่วงชั้น ประถมศึกษาตอนต้น (ป.2-ป.3) ช่วงชั้น ประถมศึกษาตอนปลาย (ป.4- ป.6) สนใจสมัครสอบ ได้ที่ สมัครสอบ ตรวจสอบรายชื่อ ได้ที่ รายชื่อสมัคร